TV2 var leid inn under HitraRittet for å lage reportasje. Filmingen ble betalt av Hitrahallen og flere bedrifter.

Hitrahallen søkte også støtte fra Hitra kommune på 50.000 kroner. Formannskapet behandlet saken denne uken, og vedtok å gi støtte som delvis dekning av kostnader til film i samarbeid med TV2.

Støtten ble vedtatt under forutsetning av at kommunen får fri tilgang til å bruke opptakene i kommunens markedsføring og på kommunens hjemmesider.