Førstkommende mandag er det skolestart for grunnskoleelever bosatt ved Hitra statlige mottak. Foreløpig gjelder dette 24 elever, forteller kommunalsjef Kjell Roar Sæther på kommunens nettsider.

- Alle barn og unge fra 6 – 15 år har rett til grunnskoleopplæring hvis de skal oppholde seg i kommunen i mer enn 3 måneder. Hitra kommune har derfor forberedt skolestart for alle asylsøkere i aldersgruppa 6-15 år. Det er foreløpig 24 barn og unge som er i denne aldersgruppa, skriver kommunen.

Første- til sjuendeklassingene skal gå på skole ved Strand oppvekstsenter, mens de eldre elevene skal gå på ungdomsskolen i Fillan.

- Kommunen har i den senere tida arbeidet med å legge til rette for oppstarten. Innskriving av elevene er gjennomført. og informasjonsmøte er avholdt. Kommunen har i tillegg søkt etter lærere knyttet til undervisning av elevene, forteller Hitra kommune.