Tradisjonen med påskemarsj og påfølgende basar ble gjennomført på Stølan også i år. Under lotteriet var det rift om årene, og mange flotte gevinster fikk lykkelige eiere.

Påskemarsjen som gikk gjennom flere grender i Stølan krets, hadde bra oppmøte i flott vårvær. «Litjroindt-runden» er populær året rundt, men på påskeaften var de flere som gikk i følge. Etterpå var det salg av kaffe, kaker og pølser med brød i kretshuset, før salget startet av de populære årene. Ivrige kjøpere sikret seg alt som var av årer, og fulgte spent med under trekningen. Glade utrop vitnet om glede blant de som vant, mens mens noen ikke hadde vinnerlykke i det hele tatt. Likevel var det bare blide fjes å se blant de frammøtte som fylte den tidligere skolen på Stølan.

Anne Marie Dranger Bachen leste vårdikt under basaren