Formannskapet er positiv til Øyrekka folkehøyskole. Diskusjonen i dagens formannskapsmøte gikk på hvorvidt Frøya kommune skal bruke 200.000 kroner på en prosjektledelse fra Trøndersk kystkompetanse. Forslaget fra rådmannen er at TK skal utarbeide en søknad om godkjenning av Øyrekka folkehøgskole, som etter planen skal sendes i oktober i år.

Mangler tid og kompetanse

Varaordfører Pål Terje Bekken (Ap) hevder at kommunen må ha nok kompetanse til å utforme søknaden selv. Han sa i dagen møte at kommunen kan bruke det beste av NTNU-studentene sin masteroppgave og det beste fra John Arne Moen sin rapport.

- Det er en stor kostnad uten at vi vet utfallet, sier Bekken.

Rådmann Svanhild Mosebakken legger fram at det hvert år blir åpnet to til tre folkehøyskoler i Norge, og at nåløyet for å få igjennom søknaden er trangt.

- Jeg er redd for at vi verken har tid eller kompetanse til å utarbeide søknaden, sa Mosebakken.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt i formannskapet og saken skal opp i kommunestyret.