Hitra-ordfører Ole L. Haugen langet tidligere i uka ut mot regjeringens statsbudsjett-opplegg og mener distriktskommuner som Hitra og Frøya kan kalles budsjett-tapere.

- Vi har fylkets tredje største befolkningsvekst, og vi har desidert størst vekst i arbeidsplasser. Regjeringa har sagt at den vil tilgodese vekstkommuner og den vil premiere kommuner med vekst i arbeidsplasser. Men for vår del gir det stikk motsatt virkning, sa Haugen til tirsdagsutgaven av Hitra-Frøya.

Torhild Aarbergsbotten, gruppeleder for Høyre i fylkestinget, har merket seg Haugens vrede over overføringene til Hitra i statsbudsjettet og mener saken inneholder flere feil fra ordførerens side.

- Det viser seg at Hitra ikke har folketallsvekst som gir grunnlag for veksttilskudd. Ordfører hevder at Hitra vokser mye og er i landstoppen når det gjelder vekst i folketall og arbeidsplasser. Hitra mottar ikke veksttilskudd, og gjorde det heller ikke i 2015. I grønt hefte (vedlegg til Prop. nr 1 Statsbudsjettet, red.anm.) står det at Hitra hadde 4.399 innbyggere 1/1 2012 og 4.569 innbyggere 1/1 2015. Dette gir en befolkningsendring i perioden 2012-2015 på 1,27, hvor vekstgrensen for veksttilskudd er 1,5. Dette er altså for svak vekst til å utløse dette tilskuddet. Frøya får derimot veksttilskudd, da de har en vekst på 1,98 prosent. Denne regjeringen har utvidet ordningen for veksttilskudd, og senket kvalifiseringsgrensen fra 1,6 pst til 1,5 pst. I tillegg er satsen per nye innbygger utover vekstgrensa økt til 56.485 kr, sier Aarbergsbotten til Hitra-Frøya.

- Bedre enn under Stoltenberg

Ordfører Haugen sa at denne manglende tilførselen på penger fra staten vil måtte bety nedskjæringer på kommunebudsjettet for Hitra, og tallfester dette til 8-9 stillinger. Aarbergsbotten svarer:

- Statsbudsjettet som nå er lagt frem, gir et reelt økonomisk handlingsrom for kommunene som er bedre i årene 2014-2016 enn i de tre foregående årene under Regjeringen Stoltenberg, sier hun.

- Overføringene til kommune er basert på demografi. Det er grunn til å anta at Hitra har fått en større andel av voksne som økning i folketallet (arbeidsinnvandring), og at andelen barn og gamle er relativt mindre enn i mange andre kommuner; noe som fører til litt mindre vekst enn i kommuner der andel eldre og unge stiger. Men – det regner jeg med at ordfører har full oversikt over. Hitra får distriktstilskudd på nærmere 5 millioner kroner, sier Aarbergsbotten.

- "Kalde" fakta

- Økningen i overføringen fra 2015 til 2016, er i hovedsak basert på oppgavebasert vekst. Tallene er basert på «kalde» fakta etter sammensetningen av kommunens innbyggere og andre fakta. Når det gjelder økning i arbeidsplasser, så har det vel aldri medført økte direkte overføringer over statsbudsjettet til kommunene. Derimot gir arbeidsplasser økte inntekter til kommunen gjennom skatteinntekter, legger hun til.

Aarbergsbotten møter for tida på Stortinget som vararepresentant, og i kommunal- og forvaltningskomiteen.

- På mandag skal jeg delta i høring om statsbudsjettet, og da blir det interessant å høre hvordan det blir mottatt fra et bredere lag av samfunnsaktører, sier hun.