- Har entusiasme og engasjement i å drive, skape og fornye korpsmiljøet