- Ut fra foreløpige vurderinger er det ikke fare for nye ras, men veivesenet vil sende ut folk for å sjekke området, sier lensmann Arild Sollie til Hitra-Frøya etter at det i morges gikk et steinras på Fv. 714 i Snillfjord.

- Mesta er nå på vei med hjullaster for for å fjerne steinblokken, og vurdere faren for eventuelt nye ras, sier også Finn Bull, trafikkoperatør hos Veitrafikksentralen.

Ett kjørefelt er stengt, men det er ingen problemer med trafikken, ble det opplyst ca kl. 10.