- Det kan ikke være slik  at private husstander skal drifte vei som kommunen benytter seg av i så stor grad