Ingen dekning for kreditorene etter Byggmetall-konkursen