Under andre verdenskrig var det stor aktivitet av allierte fly i hav- og kystområdene ved Hitra og Frøya, og mange unge menn ga sitt liv i kampen mot nazismen. Blant disse var en ung mann fra Canada, som hadde meldt seg til tjeneste for å slåss for frigjøringen av Europa.

- Hans navn var Claude Senton. Han var radiotelegrafist/skytter ombord på en Sunderland flybåt som ble skutt ned i kamp med en tysk ubåt i havområdet vest/nordvest for Hitra/Frøya den 24. mai 1944. Alle ombord i flybåten omkom i havariet. Mer enn fire måneder senere - den 30. september 1944 - ble liket av Senton skylt på land og funnet. Dette skjedde enten på Hitra, Frøya eller på en av småøyene i  nærheten. Ifølge rykter var det lokale fiskere som oppdaget den døde flysoldaten, forteller Morten Moe, som samler informasjon om Senton. Han håper noen av lokalavisas lesere har informasjon som han kan gi videre til Sentons familie.

- Det er mulig at Senton ble begravet lokalt i første omgang og flyttet til den britiske krigskirkegården på Stavne i Trondheim  etter krigen, forteller Moe.

- Sentons søster, som er noenogåtti år, kommer over fra Canada sammen med andre slektninger for å besøke sin brors grav i slutten på juni. Hun er som naturlig er interessert i å finne ut så mye som mulig hva som skjedde, og vil derfor være meget takknemlig for informasjoner om hvor hennes bror ble funnet, sier Moe.

Lokalavisa Hitra-Frøya kan formidle kontakt med Morten Moe.