- Snillfjord deles i tre. Hvis gjennomføringa for deling skal vente enda i tre år, altså til 1.1. 2020, må være lov å tenke at da blir det ikke enkelt å være Snillfjord og å holde troppene samlet. Jeg har tillatt meg å si - og orkdalsordføreren ga senest i går sin enighet til dette - at vi må hvis nødvendig, skal vi bidra til at dette kan gå fortere og med en overtakelse f.eks. 1.1.2018.

Det sa ordfører Ole. L. Haugen (Ap) under sin orienteringsrunde i Hitra kommunestyre på onsdag i forbindelse med at han orienterte om vedtaket i Snillfjord kommunestyre, som nå har gitt sin tilslutning til at en del av Snillfjord kan bli en del av en framtidig ny Hitra kommune.

- Kommunestyret i Snillfjord har fattet beslutning om deling. Vedtaket er stort sett som forventet og korresponderer godt med det vedtaket har vi gjort. Vi har sagt velkommen til Snillfjord og må nå etter hvert inn i en prosess der vi må planlegge gjennomføring. Det er jo ikke vi som avgjør dette. Men jeg har tatt meg friheta til å legge igjen dette signalet. For i dette særtilfellet er det viktig at ikke snillfjordingene blir liggende i et vakuum i så mange år som det er lagt opp til, mener Haugen.

Han sier han vil utfordre sentrale myndigheter på å ta tak i de mange praktiske problemstillingene (f.eks. deling av gjeld, inntekter, utgifter) og også begynne tettere dialog med snillfjordinger.

- Jeg får innimellom spørsmål fra den delen av befolkninga som skal til oss, om hva vi tenker vi. Det er litt vanskelig å svare før premissene er klarlagt. Men målet er at vi i løpet av høsten legger opp til folkemøte på Hemnskjela for å etablere en dialog, sier Haugen.

928 28 154 lars@hitra-froya.no