(NTB): Regjeringen legger 10 millioner kroner ekstra på posten for forskning på havmiljøet når neste års statsbudsjett legges fram.

Klima- og miljødepartementet opplyse til NTB at det er et økende behov for kunnskap om hvordan klimaendringer, havforsuring, forurensning, og økt bruk til fiske, havbruk og framtidige nye næringer påvirker miljøet i havet.

−Mer bruk av havet setter store krav til en kunnskapsbasert forvaltning. Det å forvalte havmiljøet på en god måte gjør også at forholdene for næringsvirksomhet blir bedre, sier miljøminister Vidar Helgesen (H).

Forskning på plast i havet vil være et viktig tema i Forskningsrådets program Marinforsk, som får fem millioner kroner. En annen del av satsingen er å gi 600.000 kroner til et prosjekt om bevaring av kysttorsken i nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler. Helgesen sier prosjektet kan gi kunnskap om forbedring av miljøet i havet.

Helgesen sier grunnleggende kunnskap om miljøet i havet er viktig for å opprettholde og videreutvikle Norges rolle som «marin kunnskapsnasjon og ansvarlig forvalter av havet». Han legger til at hav er ett av seks prioriterte områder i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. (©NTB)