Redningsselskapet har søkt Hitra kommune om å dekke halvparten av utgiftene til å danne et frivillig lag.

- Redningsselskapet Region Midt-Norge har ansvaret for redningsskøyter, frivillige sjøredningskorps, unglag og Eliasklubber i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. Vi ønsker å etablere et frivillig lag i tilknytning til Redningsskøyta «Horn Flyer» som er  stasjonert på Hitra. I den forbindelse trenger vi å utdanne båtførere. Videre målsetting er å etablere unglag på Hitra for ungdommer i alderen 13-26 år og Eliasklubb for de aller yngste, skriver Redningsselskapet i søknaden.

Pengene skal gå til båtførerkurs, VHF-kurs, redningsvester og bekledning og innleie av instruktører. Dette vil til sammen koste 93.000 kroner.

Rådmannen er innstilt på dekke halvparten av denne summen, og håper politikerne er enige i det.

- Det anbefales at det gis tilskudd til Redningsselskapet Region Midt-Norge på 46.500 kroner for båtførerkurs i forbindelse med opprettelse av frivillig lag i tilknytning til Redningsskøyta «Horn Flyer». Tilskuddet gis på bakgrunn av betydningen for fokus på forebyggende arbeid opp mot ferdsel til sjøs. Beløpet dekkes av kommunens frie reserver, skriver rådmannen.

Saken ble først behandlet av formannskapet tirsdag, der man enstemmig går inn for å anbefale kommunestyret om å bidra med disse 46.500 kronene.