- Kan få drastiske konsekvenser og utløse en væpnet politiaksjon