Kristin har ny politiker-posisjon innen rekkevidde