Måtte operere inn titanplater etter slag mot hodet