Den andre siden av verden er ikke lenger like langt borte. Teknologien opphever tid og avstand – og bringer oss på noen måter nærmere hverandre. Men hjemme er likevel langt borte fysisk sett. Og en hilsen fra deg, enten du er en venn vi kjenner eller en venn vi ikke kjenner, vil være hyggelig å få.

The other side of the world is no longer that far away. Technology cuts through time and distance – and in some ways it brings us closer. But home is still physically far away. And some words from you, whether you are a friend we know or a friend we don’t know, will be appreciated.