Referat

SUMA Næringsutvikling AS holdt ordinær generalforsaming lørdag 18. mars.

I alt var 12.861 aksjer representert, noe som er det største antall registrerte på generalforsamling siden 1987. Oppmøtet var langt over kvalifisert flertall for at det som ble vedtatt ville være lovlig og juridisk bindende for alle aksjonærer.

Av protokollen går det fram at styrets årsberetning for 2016 ble enstemmig godkjent.

Viderer står det i referatet fra generalforsamlingen:

Årsregnskapet for 2106, var kun en aksjonær misfornøyd med og stemte mot, da han mente at ikke alle opplysninger var gitt til regnskapskontoret. Dette var for så vidt riktig, men det var tidligere styre sin feil, noe som er blitt oppdaget og er under oppretting.

Det var ingen anmerkninger fra revisor, så flertallet stemte for å godkjenne regnskapet slik det forelå.

Årsregnskapet 2017 med noter ble godkjent.

Under valget ble Sverre Hermanstad valgt som nytt styremedlem i stedet for Frank Håkstad som har solgt seg ut av selskapet. Egil Berge ble gjenvalgt som vara til styret.

Styreleder Sigbjørn Larsen og styremedlem Jan Peder Hansen har ett år igjen av sin valgperiode. Jan Peder Hansen ble under konstituering av styret valgt til nestleder etter Frank Håkstad

Tilleggssaken om konkurs /fusjon eller avvikling, var nok den saken som lå til grunn for et så stort fremmøte. Synspunktene og argumentene sprikte noe ut fra forståelsen av selskapets formå|. Noen hadde den feilforestilling at selskapet skulle bygge veien, det var feil.

Selskapet formål har hele tiden vært å være en pådriver for bedret kommunikasjon og utvikling av næringsslivet. Selskapets prioriterte mål hele tiden har vært å være en pådriver for at vegvesenet og kommunene kunne fått denne veiforbindelse mellom Sula og Mausund, med en arm til Bogøya gjennomført.

Det er vegvesenet og Frøya kommune og ikke minst fylkeskommunen som har ansvaret for å bygge, og har forsømt sitt ansvar. Suma AS sine anstrengelser på å få utredet det billigste alternativ og dermed få påvist den positive økonomiske nyttebrøk som samfunnsnyttige, er blitt motarbeidet for ikke å si boikottet av disse offentlige instanser.

Generalforsamlingen konkluderte med at nå kan andre ta over pådriveroppgaven. Det er både grendalag, fiskarlag og ikke minst SuMaBo Felleslag, som er et felles grendalag for alle 3 øysamfunna. De må nå følge opp.

Da revisorutsagn utelukket konkurs nå, fordi selskapet har ca kr. 200.000 på konto og er således i stand til å betale sine regninger.

Aksjekapitalen som opprinnelig var på kr.1.640.000 er brukt opp, så det nå bare er ca. 200.000 igjen. Hva pengene er brukt til kan tidligere styre og Frøya kommune kanskje gjøre rede for.

Etter en lang og grundig diskusjon var teneralforsamlingens konklusjon klar:

VEDTAK: SUMA Næringsutvikling AS avvikles. Til aviklingsstyre ble valgt Jan Peder Hansen og Sigbjørn Larsen. Sistnevnte som aviklingsstyrets leder.

Vedtaket var enstemmig.

Referent.