Helse og omsorgskomiteen mener at vi bør ønske ti voksne flyktninger velkommen til Hitra hvert år frem til 2020. Barna deres er også velkomne, om de skulle ha familie.

Komiteen mener det blir vanskeligere å ta i mot enslige mindreårige flyktninger, før det finnes konkrete løsninger som viser at dette kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.

De foreslår at rådmannen skal få seks millioner kroner til å bygge eller leie boliger til flyktningene.

Kommende tirsdag skal formannskapet avgjøre om de mener det samme.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som har spurt om kommunen kan ta i mot flere flyktninger.

Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger spesielt. Derfor må det bosettes langt flere flyktninger enn det antallet IMDi tidligere samlet har anmodet kommunene om, skriver IMDi.