Over de siste fem årene har det vært en klar tendens over hele landet. Flere velger elektrisk kjøretøy når ny bil skal anskaffes. 31. mars i år var det registrert nær 80 000 elektriske biler i Norge.

I trøndelagsfylkene finner man flest i den sørlige delen med 5842 registrerte elbiler, mens Nord-Trøndelag hadde 955 elbiler i samme periode, forteller Pål Bruhn i Opplysningskontoret for veitrafikk. Også i øyregionen har flere valgt bort fossilt drivstoff til fordel for elektrisitet. I utgangen av mars kunne man finne 28 elbiler på Hitra og 23 på Frøya.

- Økonomi avgjorde

Rune Almo er blant de som ser flere fordeler med elektrisk bil. Og han nøyer seg ikke med én. To Nissan Leaf står i garasjen.

- For kona og meg var det rett og slett økonomiske årsaker som avgjorde valget av bil. Det er ikke til å legge skjul på at den er billig i drift. I tillegg har elbilen vært forbundet med flere fordeler, deriblant fritak for bomavgifter, forklarer Almo.

Må planlegge kjøringen

Almo er adm. dir. ved Hjorten Hotell Hitra, og pendler ukentlig mellom Trondheim og Fillan. Han opplever det som uproblematisk å ta seg frem og tilbake på elektrisitet. Men han må tenke på en litt annen måte enn de som fyller tanken med diesel eller bensin.

- Selvsagt må vi planlegge litt annerledes når man kjører elbil. Ladestasjoner ligger på langt nær så tett som bensinstasjoner. Det burde absolutt ha vært langt flere ladestasjoner langt norske veier. Især når elbilsalget har tatt såpass av, mener Almo.

På vinterstid opplever Almo at rekkevidden blir noe lavere enn på sommerstid.

- På vinteren passerer jeg aldri Klett eller Orkanger uten å lade litt. Da er jeg sikker på å nå helt frem til Hitra. Elbiler duger ikke uten strøm. Det hadde vært innmari dumt å bli stående med flatt batteri midt inne i Snillfjord, forklarer Almo.

Turistlading av bil

I tillegg til elbileiere som er bosatt på Hitra og Frøya er det også mange tilreisende plassert bak elbilrattet. Fastboende og hytteeiere lader helst batteridoningen fra egen eiendom, men gjennomreisende og turister har ikke mange offentlige ladepunkter tilgjengelig i øyregionen.

Avdelingsleder Lill-Mona Kjerringvåg ved Kystmuseet forteller at hun ennå har til gode å få spørsmål om ladepunkter fra tilreisende.

- Men den dagen spørsmålet dukker opp må jeg trolig henvise turistene til hotellet på Frøya, hvor jeg vet det finnes ladepunkter. Jeg kjenner ikke til at det er tilgjengelige ladestasjoner på Hitra, innrømmer Kjerringvåg.

Vage planer på Frøya

Stig Bremnes ved Frøya Hotell bekrefter at de har ladepunkter for elbil. Siden 2013 har hotellgjester og tilreisende hatt mulighet for fullt batteri utenfor Frøya Hotell.

- Vi har fire ladepunkter, og prioriterer selvsagt hotellets gjester. Det er åpent for andre strømkjøpere dersom det er ledig kapasitet, forteller Bremnes.

Kultur- og næringssjef i Frøya kommune, Marit Nordborg forteller at etablering av ladepunkter har vært oppe til debatt i kommunestyret.

- Det ligger ikke inne i budsjettet for 2016, så i år skjer det ikke noe på denne fronten. Så får vi se når budsjettet for 2017 ligger klart, sier Nordborg.

Utenfor Frøya kultur- og kompetansesenter er det i dag tre plasser for elbil. Det ligger i planene at disse skal utvides til totalt fem plasser.

- Disse p-plassene for elbil er kun forbeholdt våre ansatte. Likevel jeg har sett at det har vært andre som har benyttet seg av lading fra disse punktene på kveldstid, sier Pål Terje Bekken i Frøya kultur og kompetansesenter.

Hitra kommune legger planer

Også hotellene på Hitra satser på elbillading til sine gjester. Dolmsundet Hotell har ladepunkter, men disse er for hotellets overnattingsgjester sier daglig leder Stian Vatn.

Når Hjorten Hotell Hitra straks står ferdig vil det være to ladepunkter for elbil plassert foran hotellet.

- Ladestasjonene vil være forbeholdt hotellets gjester, presiserer Almo. Han oppfordrer Hitra kommune til å ta tak i det økende behovet for lademuligheter i kommunen.

Etter det lokalavisen kjenner til har opprettelsen av ladepunkter vært oppe til debatt også i Hitra kommune. Rådmann Laila Hjertø sier at det akkurat nå ikke er planer om flere ladepunkter utover de to punkene som blir plassert foran Hjorten Hotell.

- Vi har bestilt en sentrumsanalyse for Fillan, hvor vi skal se på hvordan vi disponerere og planlegger arealene vi har i sentrum. Ladepunkter for elbil ligger i denne analysen, forteller Hjertø.

P-plasser til elbil i ny forskrift

Regjeringen ser viktigheten av å stimulere til ”grønn kjøring” ved legge til rette for elbiler. Som et ledd i denne stimuleringen har man vedtatt forskrift om parkering, som trår i kraft 1. januar neste år.

Som følge av den nye forskrften skal det tilbys lademuligheter for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen forklarer forskriften nærmere:

- Dette betyr at det er den enkelte virksomhetet som selv vurderer hvor mange slike ladepunkter det er behov for. Selv om det er behov for mer enn 6 prosent, er de likevel ikke forpliktet til å ha flere plasser enn det. Dette innebærer at på små parkeringsområder, hvor én eneste plass med lademulighet tilsvarer mer enn 6 prosent av området, vil de ikke være forpliktet til å opprette ladepunkt i det hele tatt, sier Karlsen.

Både kommunale og private parkeringsvirksomheter bestemmer selv om det skal tas betalt for parkeringen og for strømmen som benyttes.

EL-skilt på vei ut

Siden 1999 har biler med det lett gjenkjennelige EL-skiltene rullet rundt på norske veier. Vanligvis forteller bilskiltet noe om geografisk tilhørighet. EL-skiltene er et unntak fra dette som heller forteller noe om drivstofftypen bilen benytter seg av.

Men elbilene har vært langt mer populære enn hva man kunne forutse. EL-skiltene har derfor blitt raskere brukt opp enn hva man først antok. I disse dager leveres det siste skiltet med EL-kjennetegnet. Skiftet til EK er derfor rett rundt hjørnet. EK skal stå for ”elektrisk kjøretøy”.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no

Frøya Hotell eier fire av ladestasjonene i øyregionen. - Vi prioriterer hotellets gjester, forteller Stig Bremnes.