Som lokalavisa Hitra-Frøya skrev tirsdag, har Venstres lokallag på Frøya og Hitra tatt til orde for å gjenoppta det tidligere samarbeidsforumet mellom øykommunene.

- Altfor ofte ender felles mål opp med intern konkurranse, krasse ord og steile fronter. Gamle uenigheter bør nå få ligge i fred, uttalte Venstre-toppene Arvid Hammernes (Frøya) og Audun Liland (Hitra).

I en felles formulert interpellasjon i kommunestyremøtene denne uka, ble ordførerne utfordret på om de vil ta initiativ til at samarbeidsforumet blir gjenopprettet.

- Ordførerne har et spesielt ansvar

Spørsmålstiller på Frøya, Arvid Hammernes, var godt fornøyd med ordfører Berit Flåmos svar. Han utdypet hvorfor ordførerne har en nøkkelrolle i å dra i gang samarbeid.

- Ordførerne kan dra i gang noe slikt, men de kan også stoppe det. Vi fikk jo noen signaler på hvorfor dette stoppet seg i forrige periode. Det handler om klima og kjemi. Men ordførerne har et spesielt ansvar. Å få i gang et sånt uformelt samarbeidsforum igjen, er veldig viktig. Det er ikke naturlig for Frøya å velge seg noen annen nabo enn Hitra, for å si det sånn. Og vi har mye å samarbeide om, og vi vil stå sterkere enn om vi holder på hver for oss, sa Hammernes i dagens møte.

Felles lunsj på mandag

Frøya-ordfører Berit Flåmo (Ap) viste i sitt svar til at sist mandag hadde medlemmene i formannskapet på Hitra og Frøya lunsj sammen.

- Dette var en uformell sammenkomst til en uformell prat. Det var en god tone mellom de som møtte og alle var enig om at vi skulle treffes igjen, og avtalte ny dato på august.  Dette mener begge ordførerne var en god start på nettopp å få i gang et samarbeidsforum igjen. Ordføreren vil være med på å ta inititativ slik at samarbeidsforumet for Frøya og Hitra kommer i gang, svarte Flåmo.

- Tjenestesamarbeid på historisk høyt nivå

Hennes kollega på Hitra, Ole L. Haugen (Ap) avviste heller ikke samarbeidsforumet som, men la til i sitt svar at han konstaterer at tjenestesamarbeidet mellom Hitra og Frøya kommuner aldri har vært større eller bredere enn i dag.

- Jeg tør hevde at måten man har jobbet på, mellom Hitra og Frøya kommuner de siste 2-3 årene har gitt vel så mye resultater som de foregående år. «Måten» er bl.a. mindre ressursbruk i form av møter, men mer løpende dialog mellom politisk ledelse og administrativt nivå. «Måten» er vel også en erkjennelse av at det å bygge tillit er en avgjørende forutsetning for å oppnå ønskede mål og resultater. Og slik tillit bygges minst like godt uten formelle møter med sakliste og mange deltakere, og uten løpende markedsføring i media. Sistnevnte betyr ikke at jeg avviser en «gjenoppstandelse» av nevnte samarbeidsforum, i en eller annen form. Uansett; vi må ta det med som en del av struktur- og samarbeidsdebatten som vil komme med forsterket styrke framover, sa Haugen.

Arvid Hammernes, Frøya Venstre (Foto: Trond Hammervik)
Audun Liland, Hitra Venstre (Foto: Trond Hammervik)