Et vogntok fikk i morgentimene lørdag havari inne i Hitratunnelen. Det medførte at tunnelen ble stengt.

Vegopplysningssentralen opplyser at bergingsbil  er ventet rundt 9.45, og at tunnelen sannsynligvis blir åpnet kort tid etterpå.

Det viser seg at det vil ta noe tid å berge det utenlandske vogntoget, og Mesta organiserer nå kolonnekjøring gjennom tunnelen.