Det skriver Larsen i et brev til kommunestyret i Frøya kommune. Larsen har vært mangeårig aksjonær, pådriver og daglig leder i selskapet SUMA Næringsutvikling, som har som hovedmål å skaffe veiforbindelse mellom Sula og Mausund. Også Frøya kommune er storaksjonær. Larsen mener kommunen, især administrasjonen, de senere årene har motarbeidet selskapet.

Nå foreslår han at han enten blir kjøpt ut eller at han får overta kommunens aksjer. Han gir torsdagens møte i kommunestyret en siste sjanse til å velge mellom to alternativ:1. At kommunen kjøper Larsens aksjepost på rundt 170.000 kroner, eller at Larsen får kjøpe ut kommunens aksjeandel på rundt 200.000 kroner.2. "Dersom kommunestyret ikke velger alternativ 1, blir det fra min side omgående reist søksmål mot selskapet om tvangsinnløsning av mine aksjer," skriver Larsen

- Da vil ALLE aksjonærer tape

- Det første alternativ har vært gitt før, men jeg har ikke fått noe svar. Nå er grensen passert. Fredag morgen blir rettsprosessen mot selskapet satt igang. Men jeg gjør oppmerksom på at det kan bringe selskapets verdi ned mot null, noe som igjen vil bety at ALLE aksjonærer vil tape det meste av aksjeverdien, skriver Larsen.

Hvis ikke kommunestyret tar opp dette som tilleggssak, har han planen klar.- Det blir nå torsdag kommunestyrets valg som avgjør dette. Inget vedtak er også et svar. Da blir det opp til rettssystemet å avgjøre saken. Det er sikkert mange som skulle ønske at dette unngås. Men dessverre, nå er det ingen annen mulighet, skriver han.

- Øyrekken lidende part

Larsen har gjentatte ganger argumentert for at innkalling til generalforsamlingen i 2012 ble gjort ulovlig, og at fungerende rådmann Per Gundersen fortsatt er styrets leder og dermed også daglig leder etter Larsens avgang. - Konkret ble jeg etter 24 år kastet ut av ledelsen for selskapet, heldigvis for min del. Men jeg sitter med aksjer for ca. 170.000 kroner, og det utgjør til stor forargelse et negativt flertall sammen med en del andre som har samme oppfatning. Råmannen har uttrykt at han ikke ser noen vits i selskapet og vil legge det ned. Nedleggelse er ganske umulig, da selskapet har tinglyste eiendomsrettigheter. For NOEN MÅ eie dem, skriver Larsen.- Faktum er at selskapet nå til desember blir 26 år. Hovedformålet å pådrive bygging av vei mellom Sula-Mausund for å få et tidsmessig tilbud, har på flere måter vært boikottet av de sentrale personer i politikk og spesielt administrasjonen. Det er tragisk for øyrekken som blir den lidende part, skriver Larsen i brevet, som ble levert i dag.