Sykefraværet for Frøya kommune var på 8,8 prosent i 2013. Dette er en nedgang fra 2013, da fraværet var på 9,9 prosent.

Dette kommer fram i kommunens egen rapport som har vært til behandling i arbeidsmiljøutvalget og hovedutvalg for drift.