Brukere av ergo/fysioterapeut og helsesøstertjenester får om ikke lenge et spørreskjema i posten fra Hitra kommune. Konsulent for brukerundersøkelser i kommunen, Veronica Yttereng, ønsker å informere om hvorfor undersøkelsen gjennomføres.

- Ser hva vi kan bli bedre på

- Gjennom verktøyet Bedre kommune kan vi måle oppnådd kvalitet på tjenestene i kommunen. Vi sender ut et spørreskjema på norsk og engelsk, som vi håper flest mulig kan svare på, enten på papir eller nett. Da kan kommunen se hva vi kan bli bedre på etter innspillene vi får fra brukerne. Andre kommuner gjennomfører også de samme undersøkelsene, noe som gir oss mulighet til å sammenligne oss med andre lignende kommuner. Det gir oss en viktig pekepinn på hva vi kan forbedre oss på, sier Yttereng.

Det er ergoterapeut Wenche Svankild enig i.

- Brukerne trenger ikke å ha det samme synet på tjenestene som vi som jobber med det har. Det er ikke sikkert vi ser de samme forbedringspotensialene som de gjør. Derfor er det viktig å vite hvordan de som mottar tjenestene opplever det, mener Svankild.

Helsesøster Britt Eva Berget ønsker også tilbakemelding fra hennes brukere, der barna får svare på spørsmålene via sine foresatte.

- Hovedmålet med undersøkelsen er å vite hva vi kan bli bedre på, og hva vi kan gjøre annerledes. Vi følger veilederen fra helsedirektoratet i vårt arbeid, men det kan være forbedringspotensiale i det vi gjør, forteller hun.

- Viktig at flest mulig svarer

For noen år siden gjorde helsestasjonen på eget initiativ en lignende undersøkelse, men fikk for få svar tilbake til at de kunne si noe om brukernes vurdering av tjenesten. Denne gangen håper hun derfor at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

Veronica Yttereng presiserer at tilbakemeldinger er viktige.

- Vi ønsker at innbyggerne skal få være med og påvirke helsetejenestene, og da er det kjempeviktig at vi får flest mulig svar tilbake. Og har de noen spørsmål til undersøkelsen er det bare å kontakte meg, sier Yttereng.