Daglig leder er uenig i at bedriften har begått karantenebrudd