Under årsmøtet til Hitra IL redegjorde Bror Blichfeldt for arbeidet med Eaholmen nærmiljanlegg ved Aurn i Fillan i 2014.

- Regnskapet viser at aktivitetshuset og naustet har kostet kr 1,1 million. For disse pengene har en fått et oppvarmet areal på 50 m2 for bruk til skole og barnehage samt 50 m2 uteareal under tak for allmennheten, fortalte Blichfeldt, som er leder for anleggsgruppa i Hitra IL.

Opplyst gangsti

Fillan skole og Fillan barnehage har i samarbeide med Hitra videregående skole kjøpt inn 8 kanoer og en robåt som ligger klare til bruk i naustet.

Anleggsgruppa har videre planer for nærmiljøanlegget.

- En opplyst gangsti rundt Aurtjønna er neste byggetrinn hvis finansieringa faller på plass, håper Blichfeldt.

Stor dugnadsinnsats

- Dugnadsinnsatsen og rabattene som er gitt av leverandørene utgjør kr 533.000. Flytebrygga med tilførsels-stier er utformet slik at alle type brukere har adgang. Dette anlegget har en kostnad på kr 180.000.  Med dugnadsinnsatsen som er lagt ned samt rabattene som er gitt, har Eaholmen nærmiljøanlegg i Aurn, slik det framstår i dag, en verdi på nærmere 2 millioner kroner, i følge Blichfeldt.