En lang rekke saker skal opp til behandling i Frøya kommunestyre i dag. Møtet kan du følge direkte på web-tv. Møtestart er kl. 10

Følg møtet via denne linken (ekstern lenke)

Møtet innledes med en times gjennomgang av ”Morgendagens omsorg”, ved Ottar Vist.

Av saker som skal til politisk behandling er bl.a.:

* Videre arbeid med veinavn

* Godstransporten i øyrekka

* Opprettelse av ny fastlegehjemmel

* Samarbeid innen brann og brannsyn Snillfjord, Frøya, Hitra.

* IKT vertskommuneavtale Frøya og Hitra kommuner

* Plan for kommunal beredskapsledelse

Alle dokumentene kan lastes ned via Frøya kommunes nettsider