Flere politikere på Frøya og Hitra har etterlyst en mer offensiv tilnærming til nabokommunen når man nå har startet prosessene i den store kommunereformen.

På Frøya har Arvid Hammernes (V) i nesten samtlige kommunestyre- og formannskapsmøter siden nyttår, etterlyst dialogen mellom den politiske ledelsen på Frøya og Hitra. Men inntil nå har det ikke vært et eneste møte mellom ordførerne eller de politiske utvalgene der eventuell sammenslåing av kommunene har vært tema.

Men nå har ordførene blitt enige om dato for et møte. Snillfjord kommune vil også bli representert på møtet, som holdes på Hitra onsdag 29. april.

- Det er litt opp til kommunen hvem de stiller med. Vi møter med hele styringsgruppa for kommunereformen, sier frøyaordfører Berit Flåmo.