Hitra kommune har innført skuddpremie på mink, kråke og ravn.

- Dette med bakgrunn i at kommunen ønsker å stimulere til jakt på arter som på grunn av menneskelig aktivitet i vårt samfunn kan få et kunstig høyt nivå, slik at det kan være til belastning for andre arter, skriver kommunen på sine nettsider.

​Satsene er 50 kroner og hver kråke og ravn, mens skuddpremien på mink er 150 kroner.

For å få registrert fangsten og kunne heve en utbetaling, har kommunen sagt at for kråke og ravn leveres føtter sammenbundet og parvis. For mink leveres alle fire føtter sammenbundet.