Nå lanseres en forbedret versjon av utredningsverktøyet Ny kommune I den nye versjonen er det mer fakta og nytt og bedre kart.

- Verktøyet gjør det enkelt for kommuner og innbyggere å se hvordan en ny og større kommune blir, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det har vært stor interesse for nettsiden. Jeg tolker det som at folk er nysgjerrige på kommunereformen og hvordan en ny kommune kan bli. Den nye versjonen vil bli enda bedre, så jeg håper folk prøver denne, sier Sanner

Befolkning og arbeidskraft

Ny kommune gir oversikt over kommunenes befolkningsutvikling, arbeidskraftbehov i ulike sektorer, økonomi, næringssammensetting og pendling. Det er mulig å sammenlikne tall og utviklingstrekk i opp til 14 kommuner.

- Nettsiden gir god oversikt for politikere og innbyggere, og kan svare på viktige spørsmål i arbeidet med kommunereformen, sier Sanner.