I forbindelse med kommunereformen har de lokale kommunestyrene lansert ulike forslag. Forslagene spriker fra å utrede sammenslåing med Ørland/Bjugn eller Trondheim til bare Hitra og Frøya.

Felles prosess

– Vi ser behovet for å undersøke hvilke muligheter som ligger rundt oss, samtidig som vi er bevisste på forventningene Stortinget har til kommunereformen. Det vi etterlyser er at de to mest opplagte samarbeidspartene, Hitra og Frøya, samsnakker seg og kjører prosessen sammen, sier kommunestyrerepresentant for Venstre på Hitra, Audun N. Liland..

I et kommunestyremøte på Frøya i januar ble vedtatt å utrede mulighetene for å slå Frøya sammen med henholdsvis Ørland og Bjugn eller Trondheim. Opposisjonen ved Venstre og FrP stemte mot forslagene, og Arvid Hammernes i Frøya Venstre benyttet anledningen til å spørre ordfører Berit Flåmo om det forelå noen konkrete samtaler med Hitra i prosessen. Ordføreren bekreftet at de ikke hadde vært noen formelle samtaler, men at ordførerne snakket sammen.

- Vi lider

– Det at Hitra og Frøya ikke opptrer samlet tror jeg vi lider under. Vi burde stå sammen gitt de felles utfordringer som øyregionen har, sier Hammernes.

De sprikende alternativene som så langt har kommet fram i prosessen kan skyldes uklare beskjeder fra regjeringen. Måltall som 15.000-20.000 innbyggere har vært nevnt. I tillegg har det blitt sagt at oppgaver skal overføres fra fylkeskommune og stat til kommunene.

– Det foreligger mange ulike og for så vidt spennende forslag. Å samle kystkommunene rundt Trondheimsleia kan på papiret virke som et godt forslag, men man kan spørre seg om hvor realistiske de er, sier Liland.

Nabokommuner posisjonerer seg

Hammernes og Liland er enige om at det ligger andre hensikter bak forslagene om storkommuner.

– Slike merkelige konstellasjoner framkommer når ordførere i nabokommuner arbeider strategisk for å utmanøvrere hverandre og ikke snakker ordentlig sammen, mener de to Venstre-representantene.

– Hitra og Frøya er i samme båt. Vi kommer ikke utenom hverandre. Det må også ordførerne ta innover seg.

Krav

Sammen har Venstrelagene på Hitra og Frøya satt opp en liste over krav som må innfris i forbindelse med kommunesammenslåingen:

- En kommune som er sammenslått av kommuner som grenser til hverandre.

- En kommune som ikke har for store avstander.

- En kommune der det er god intern infrastruktur.

- En kommune som har vært knyttet sammen gjennom tidligere administrativ struktur der det er historisk tradisjon for en enhet.