Hitra kommune reiste navnesak, etter man fra politisk hold ønsket å forandre det offisielle navnet Jøsnøya, til Jøstenøya. Nå har Kartverket gjort et endelig vedtak om at øya fremdeles skal hete Jøsnøya.

Hitra kommune har ved mange anledninger brukt navnet Jøstenøya, i forbindelse med utbyggingen av industriområdet der, og Hitra kysthavn. Det samme har lokalavisa gjort.

Men nå må vi alle skrive den offisielt godkjente versjonen av navnet, som altså er Jøsnøya.

Viktig å få en avklaring

Ordfører Ole L. Haugen er glad for at navnet på øya er avklart en gang for alle, selv om det ikke ble slik kommunen ønsket.

- For meg er det ingen stor sak. Jøsnøya som skrivemåte kan vi leve med. For meg var det viktig å få en avklaring på navnet, fordi det har blitt brukt så mange forskjellige skrivemåter. Nå har vi fått en avklaring, slik at alle kan bruke det samme navnet, sier Haugen til lokalavisa.

Reiste navnesak

Det var Hitra kommune som tidligere ba Statens kartverk reise navnesak, og ønsket å endre de godkjente skrivemåtene Jøsnøya og Jøssenøya – til Jøstenøya. Statens kartverk sendte navnesaken ut på høring, og i sin høringsuttalelse vedtok kommunestyret at de ønsker at den offisielle skrivemåten skal være Jøstenøya. Blant annet fordi Jøstenøya har vært den vanlige skrivemåten i kommunens saksbehandling og kart.

- Vil kjøpe namnet

Oddmund Hagen på Hemnskjela sendte inn den eneste andre høringsuttalelsen. Han mente det bør skrives Jøsnøya.

- Rett nok har Hitra kommune kjøpt det meste av øya; no verkar det som dei også vil kjøpe namnet. Da er det på sin plass med litt grunnleggande namnekunnskap i bagasjen og ein porsjon sunn fornuft. Namnet er gammal og kan skriftfestast tilbake til tidleg på 1500-talet som Jøsenø. Seinare er det hos Oluf Rygh i Norske Gaardnavne bd.14(1901) seks skriftlige belegg mellom 1559 og 1664, alle med varierande skrivemåtar av Jøsnøya utan t i namnet. T-en dukkar først opp i 1723 der skrivemåten både er Jøssenøen og Jostenøen. Særlig interessant er skrivemåten frå 1626, Jøsundøe, der ordet ”sund” er innfelt i namnet, for det er her forklaringa av namnet ligg: <> av Djupsundet mellom Jøsnøya og Aunøya. Jamfør ellers Jøssund på Fosen. Uttalen av namnet har så langt eg har registrert alltid vore Jøssnøya utan T, skrev Hagen blant annet i sin uttalelse.