Billett-statistikken viste svært få reisende med båten. Det samme sa tilbakemeldingene fra busselskapet Boreal. Det var bakgrunnen for at det først ble besluttet å kutte i busstilbudet som korresponderte med 10:35-båten fra Froan til Sistranda. Det forklarer markedssjef Grete Opsal i Atb i en epost til lokalavisa Hitra-Frøya.

Eposten kommer blant annet som et svar på kritikken Atb er møtt med fra Høyres Torhild Aarbergsbotten.

- Det er gjort innstramminger både i busstilbud og hurtigbåttilbud for å komme innenfor tilskuddsramma som er gitt av Sør-Trøndelag Fylkeskommune for 2015. I denne konkrete saken har AtB justert rutetilbudet på hurtigbåt sammen med Trafikkrådet/Frøya kommune og korresponderende busstilbud fra Dyrøy etter avtalt strategi med fylkeskommunen. Avganger med få og ingen reisende ble tatt opp til vurdering og avgangen med buss kl 10.35 fra Dyrøy hadde nettopp det. Med 8 registrerte reisende i september og bekreftelse fra Boreal som operatør om svært få reisende, var det et argument for å ta bort avgangen, skriver Opsal.

Hun er likevel selvkritisk på selskapets vegne og sier Atb burde sett at et slikt kutt ville skape problemer for mange reisende.

- Burde nok ha sett at avgangen likevel hadde livets rett

- AtB burde nok ha sett at avgangen likevel hadde livets rett så lenge den er avgjørende for reisende til/fra Froan, skriver Opsal.

Som Hitra-Frøya fortalte torsdag kveld, har Atb kommet fram til en løsning.

- Vi løser nå denne transporten med bestillingstransport som vil gjøre det enkelt for kundene å ta seg videre fra Dyrøy til Sistranda skole, og håper dette blir godt mottatt og benyttet ved behov. AtB takker for øysamfunnets og Frøya kommune sitt bidrag i denne saken. Vi ønsker å levere et kollektivtilbud som er best for de fleste innenfor den økonomiske ramma som ligger til grunn, og er helt avhengig av innspill fra kommuner, operatørselskap og andre engasjerte, forteller Opsal.

- Nå håper jeg AtB har lært

Fylkespolitiker Torhild Aarbergsbotten har tidligere uttalt at hun ikke viste hun skulle le eller gråte av første AtBs tilbud til froværinger. Etter at problemet ser ut til å ha løst seg, sa hun torsdag morgen til Hitra-Frøya:

- Det er åpenbart at det må legges til rette for at øyfolket skal kunne komme seg frem og tilbake til kommunesenteret sitt ett par ganger i uken. Nå håper jeg at AtB har lært og sjekker litt nærmere på rutetabellene og vurderer de enkelte forslag i et større perspektiv enn hva som har måttet være tilfelle med det første forslaget.