I en dagsfersk såkalt trading update, offentliggjort ved børsåpning torsdag, opplyser SalMar å ha slaktet 39.900 tonn laks i siste kvartal 2017.

Slaktevolumet fordelte seg slik på virksomhetene i Nord- og Midt-Norge:

  • Oppdrett Midt-Norge (1 000 tgw): 26,89

  • Oppdrett Nord-Norge (1 000 tgw): 13,06

  • Totalt Q4 2017 (1 000 tgw): 39,95

Fullstendig rapport for Q4 2017 vil bli offentliggjort 15. februar, skriver ilaks.no.

Dette stemmer overens med det Gustav Witzøe, konserndirektør industri og salg i Salmar, uttalte til lokalavisa Hitra-Frøya før jul. Også Marine Harvest og Lerøy Midt fortalte da om høy aktivitet fram mot jul.

- Julesalget i år har litt mer aktivitet enn i fjor. Det som er gledelig i år er at vi har betydelig større aktivitet på bearbeiding av laksen vår enn historisk. Vi i Salmar ønsker å sette igjen minst mulig fotavtrykk i allmenningen vi har fått tildelt for å produsere laks i, og når vi får laksen i land vil vi få mest mulig verdiskapning ut av den gjennom bearbeiding på Innovamar, sa Witzøe.