Astri Reppe, Kunstner

Trump har preget nyhetsbildet i 2017. Og i kjølvannet av at han tiltrådte som president har vi fått ”fake news”. Det er kommet inn over oss som noe nytt. Det er mye tøv som skrives, og jeg synes det er vanskelig å orientere seg.

Samtidig synes jeg det skrives alt for lite om handelsavtalen TISA. Tisa er en handelsavtale for tjenester hvor man ønsker konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt. Jeg synes det er rart at norske medier ikke tar det opp, og det provoserer meg!

I Norge ser vi på et økt klasseskille blant folk. Det er trist å se, og jeg liker ikke utviklingen.

Som kunstner har det vært et interessant år. Jeg har hatt to utstillinger dette året, og jeg sitter igjen med mange nye ideer og masse nytt på skisseblokka.

For 2018 håper jeg som mamma at dattera mi har det bra og at hun klarer alle eksamener nå som hun avslutter grunnskolen. Når det gjelder Frøya så ser jeg på en økt utbygging. Jeg skjønner at det må bygges ut for å skape utvikling, men jeg håper at utbyggingen gjøres med nennsom hånd. Og så håper jeg at vi tar godt vare på flyktningene som har flyttet til Frøya. Det er bra folk vi har fått hit.