En frøyværing i 20-årene ble i sommer tatt for å ha kjørt i for høy fart ved de nye tunnelene i Snilldalslia på Lakseveien (Fv 714)

Her ble mannen målt til 120 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet er 80 km/t.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i tingretten.

Trafikksikkerhetsrisiko

Retten bemerket at betydelige hastighetsoverskridelser i tunnel eller i umiddelbar nærhet av tunnel innebærer en stor trafikksikkerhetsrisiko.

- Vi er kjent med at det er et stort trafikksikkerhetsproblem knyttet til høye hastigheter i tunnel i tingrettens distrikt, uttaler Fosen tingrett som mener allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon.

Retten kom fram til at boten settes til 12.000 kroner. Videre ble han fradømt retten til å kjøre bil i fem måneder.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.