Kreftressurser bader i sjøen på Frøya. Krafttak mot kreft 2018

foto