Ivar Kværnø har vært vararepresentant for Pensjonistpartiet i Hitra kommunestyre. I et brev til ordfører Ole Haugen melder Kværnø at han ikke lenger stiller for Pensjonistpartiet.

- Som vararepresentant i Hitra kommunestyre opplyser jeg herved om at jeg ikke lenger er medlem av Hitra Pensjonistparti. Dette tilsier at jeg fra nå stiller som uavhengig representant ut perioden, skriver Kværnø i brevet.

Ivar Kvernø vil overfor lokalavisa ikke utdype brevet, ei heller kommentere hvorfor han heretter ikke vil stille for Pensjonistpartiet.

Partileder Per Ervik er heller ikke spesielt meddelsom.

- Det er sånt som skjer, er eneste Ervik vil si.

- Ivar har ikke oppgitt grunn til hvorfor han har meldt seg ut av Pensjonistpartiet. Han har kort og godt levert inn skriftlig beskjed om at han har meldt seg ut av partiet, og blir som følge av dette å stille som uavhengig representant videre, forteller ordfører Ole L. Haugen.

Haugen tilføyer at det ikke vil føre til problem.

- Ivar er valgt inn i kommunestyret som person. Han er medlem av utvalg også, men mister ingen rettigheter som folkevalgt og vil opprettholde sine plikter som før.

Hitra Pensjonistparti gjorde tilbake i 2011 det beste valget av alle av Pensjonistpartiets lokallag rundt om i Norge og fikk hele 17,4 prosent oppsluttning. Det resulterte i at Pensjonistpartiet ble er det nest største partiet på Hitra og fikk fire representanter i kommunestyret. Per Ervik fikk da posisjonen som varaordfører.

I 2015 opprettholdt partiet den prosentvise oppslutninga og oppnådde 17,3 prosent av stemmene, men har ikke lenger varaordføreren.