I går kveld kom Nærings- og fiskeridepartementets avklaring om de forskjellige produksjonsområdenes trafikklys. Effektene på de forskjellige børsnoterte oppdrettselskapene er høyst varierende.

«Vinnerne er NTS og SALM, mens taperen er LSG. For MHG og de andre selskapene har den nye rapporten en nøytral effekt», skriver Sparebank1 Markets’ analytiker Tore A. Tønseth i en melding til sine kunder tirsdag.

Eksponering

Lerøy Seafood Group (LSG) har særlig tung eksponering i Hordaland, hvor selskapet kontrollerer grovt sett halvparten av fylkets produksjon av oppdrettet laks og ørret. NTS og SalMar har sine lokaliteter i Midt- og Nord-Norge.

Lerøy-aksjen faller 0,9 prosent på en nøytral børs tirsdag.

Les iLaks’ kommentar: Dette er trafikklys-vinnerne

«I forkant av rapporten forventet vi opptil tre nye soner i «grønt», men regjeringen har bare tillatt en sone å vokse, og sone 4 er satt til status «rød». Likevel er virkningen av det nye systemet at rundt 49% av alle norske lokaliteter får lov til å vokse, opp fra rundt 40% i den første rapporten. Gitt en vekst på 6% over to år, kan dette nye systemet gi opptil 3% ekstra vekst. Ganske beskjedent historisk sett, men husk enn dagens biomasse støtter over 7% volumvekst de neste 12 månedene, og den totale volumetøkning de kommende 12-18 måneder kan være betydelig», skriver Tønseth.

De røde sonene, fra Karmøy til Stad, står for tunge produksjonsvolumer.

«De to soner som er i «rødt» representerer rundt 28% av de norske lokalitetene. Dette kan potensielt redusere produksjonen noe de kommende årene, men det vil ikke ha innvirkning før 2019, og det er svært sterke incentiver for de to regionene i «rødt «for å redusere lusetrykket for å få «gul»status.

Negativ

Sparebank1 Markets’ lakseanalytiker gjentar sine salgsanbefalinger på lakseaksjene.

«Store volumer kommer nå ut, og vi kan endelig se full prispåvirkning av en normalisert chilensk og norsk produksjon. I tillegg til tilbudssiden vil etterspørselsøkningen fra Europa bli begrenset på kort sikt, da prisene mot sluttkunden fortsatt er høye og mange foredlere i Europa ser ut til å ha bygget opp varelager tidligere i høst.»