For 25 år siden fikk damene i Tranvik Sanitetsforening en glup idè. Hva om vi arrangerer et turløp med påfølgende middagsservering og loddsalg i ungdomshuset? Som tenkt så gjort. Turløpet ble en suksess fra første året.

Etter noen år måtte Sanitetskvinnene gi seg, Alderen på mange av damene ble etter hvert ganske høy, og til slutt ble foreningen nedlagt. Da steppet UL Fjellgløtt inn, forøvrig med samme ildsjel, Anna Danielsen, og arrangementet kunne fortsette som før. Det har vært mellom 80 og ca 100 deltakere hvert år, gammel som ung.

Etter at ungdomslaget «overtok» har dette vært en kjærkommen inntektskilde, slik at vårt kjære ungdomshus kan bli vedlikeholdt og holdes i hevd.

I år vil Innerdalen Rundt bli arrangert for 25. gang søndag den 8. juli med start og innkomst ved Ungdomshuset Fjellvang på Tranvikan. Etter løpet vil det i år bli servert Ottos «feskbaill», dessert, kaffe og kaker. Og det blir loddsalg med flotte gevinster i år også, og flott premie på uttrukket startnummer. Så nå er det bare å håpe på at værgudene er i godlune denne dagen slik at det blir en trivelig tur for alle deltakere.