Pizzarestauranten i Sistranda sentrum har fått nytt navn og driver. Den nye restauranten driver på forrige eiers skjenkebevilling. Nå søker Mona Lisa restaurant om skjenkebevilling for alle typer alhohol. Kommunestyret skal behandle søknaden kommende torsdag, og saksbehandler innstiller på at det kun gis bevilling til øl, vin og rusbrus. Dette begrunnes i politiets anbefaling. Lensmann Inge Dahlø viser i  uttalelsen til tidligere hendelser i lokalet.

«… det har vært alvorlige hendelser på stedet tidligere, hvor situasjonen har vært ute av kontroll grunnet berusede gjester inne på spisestedet/puben»

Lensmannen viser også til at lokalet ligger nært Hotell Frøya, hvor man har hatt samme problematikken tidligere, men der man nå ser en tydelig bedring etter at hotellet har satt i verk tiltak. Men lensmannen ønsker ikke at pizzeriaen også skal få servere sprit.

«erfaringsmessig er sentrum et samlingssted på kveld/ natt i helgene, og tiltrekker seg dessverre personer som er synlig beruset allerede på tidspunktet de ankommer. Jeg går i utgangspunktet ut fra at disse nektes alkoholservering der de måtte be om det, men erkjenner også at det er en menneskelig vurdering som gjøres med hensyn til grad av beruselse», skriver lensmannen i sin uttalelse.