En hitterværing må ut med en større bot etter at han ble tatt for promillekjøring.

Mannen har forklart at han og en annen hadde drukket noen øl hver av vanlig type. Deretter tok han bilen og kjørte et ærend.

Han ble da stanset og mistenkt for promillekjøring. Blodprøveanalyse av føreren tatt kort tid etter kjøringen viste en promille på 0,84.

Nylig var saken opp i Fosen tingrett som fastsatte straffen til 18 dagers betinget fengsel. Mannen dømmes videre til en bot på 75.000 kroner

Samtidig er han fratatt retten til å kjøre bil for en periode på 18 måneder. For å få førerkortet tilbake etter denne perioden er han pålagt å avlegge full ny førerprøve.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.