Naboene til Kysthaven har vært plaget av nattstøy fra råkjørende biler siden det kom ny parkeringsplass der for et par år siden.

- Dette har vært et irritasjonsmoment helt siden parkeringsplassen ved Kysthaven kom. Nesten hver natt blir vi og nabolaget vekket av biler som grisekjører der, rett utenfor soveromsvinduet vårt. Det kan skje fem – seks ganger i løpet av en natt. Jeg blir så oppgitt. Sist i morges var det en bil som snurret rundt flere ganger i syv-tiden. Da var det en som tok nummeret på bilen og ringte politiet, som fikk stoppet råkjøreren, forteller Jarle Haugen.

- Kommunen må lage en hastesak

Han og naboene har flere ganger vært i kontakt med kommunen for å få hjelp til å stoppe problemet.

- Det er et par år siden at vi sa fra om saken, og da ble den tatt opp i hovedutvalg for drift. Da foreslo vi at plassen stenges fysisk om natten. Det var også snakk om å  sette opp støygjerder mot husene. Vi har også levert mellom 30-40 underskrifter, men ingenting har skjedd. Det er uholdbart at kommunen ikke gjør noe med det. Jeg mener at kommunen burde lage en hastesak på dette, mener Haugen.

- Må opp i formannskapet først

Arvid Hammernes, fagleder drift i Frøya kommune, bekrefter at de har fått inn klager fra naboene i området.

- Vi har fått inn et brev som er underskrevet av flere, og naboene i området har vært på oss flere ganger for å få noe gjort. Det er tydelig at naboene berøres ganske mye av støy fra bilene om natten. Vi må finne en løsning for at naboene skal slippe å bli plaget. Det blir en utfordring rent teknisk hvis området skal stenges av, og det er også et økonomisk spørsmål hvis det skal bygges gjerde for å skjerme mot støy. Vi kommer til å lage en sak for politisk behandling over nyåret, og på grunn av at det er et økonomisk spørsmål så jeg regner med at den må opp til behandling i formannskapet, sier Hammernes.

Les også: Sjekket grisekjøring på Sistranda