Dolmsundbrua skal stå ferdig, og tas i bruk i løpet av mai 2016.

Prosjektsjef Steinar Johansen sa i august at det kunne bli aktuelt å åpne brua midlertidig i løpet av vinteren, for så å stenge den igjen når membran og asfalt skal legges før endelig åpning. Dette har vegvesenet nå gått bort fra. Det vil ikke bli mulig å kjøre Dolmsundbrua før den er offisielt åpnet til våren.

- Vi har kommet til at det er lite å hente på å åpne brua midlertidig for en kort periode. Vi måtte gjort en del ekstra for å åpne, og hatt en del provisoriske tiltak, sier Johansen, som blant annet nevner faren for oljesøl på dekket, som kan vanskeliggjøre den endelige fullføringen, som en av flere årsaker til at man har gått bort fra en midlertidig åpning.

Byggeleder Tor Havnvik og prosjektsjef Steinar Johansen overværer en milepæl i arbeidet med Dolmsundbrua

Den omforente overtakelsesdatoen mellom Statens vegvesen og entreprenøren NCC er satt til 30. mai. Men går framdrifta like bra som det siste halvåret, og våren blir mild, slik at man kan starte asfaltering så tidlig som mulig, kan brua bli åpnet før denne datoen.

- Det kan det bli. Vi overtar brua så snart entreprenøren er ferdig, sier Steinar Johansen.

Om cirka syv måneder blir denne brua hovedferdselsåren mellom Frøya og Hitra

Onsdag ettermiddag var både han og byggeleder Tor Havnvik tilstede oppe på brua da koblingsstøpen ble lagt midt over Dolmsundet.

- At brua blir bundet sammen er en milepæl i prosjektets framdrift. Vi er kraftig forsinket etter de opprinnelige planene, men nå vil vi gjøre hønnor på den gode jobben som er gjort det siste halvåret, hvor vi har hatt veldig god framdrift, sier Johansen, som stilte med bløtkake til arbeiderne oppe på brua, og som etter arbeidstid inviterte til middag på Hotell Frøya.

Hitra bygg og betong har kommet med betongen som trengs til å legge dekket på seksjonen som kobler sammen brua.

Nå er arbeidet med å støype kantdragerne i gang. Dette arbeidet er beregnet å pågå fram til jul, før man så bruker de første månedene på nyåret til å legge membran og gjøre den siste finishen før asfaltering.

Dolmsundbrua er 462 meter lang, med et hovedspenn på 190 meter. Den får to kjørefelt på til sammen 7,3 meter, om med et 3 meter bredt gang- og sykkelfelt på vestsiden.

RETT FRAM TIL FRØYA: Når Dolmsundbrua åpner vil kjøreavstanden mellom de to kommunesentra på Hitra og Frøya bli knappet inn med cirka syv minutter.