Punktene som gir Salmar ekskusive rettigheter ved Frøya kultur- og kompetansesenter er tatt bort. Det samme er punktet om økonomiske forpliktelser. Frøya formannskap vedtok i dag å godkjenne en revidert intensjonsavtale med Salmar, knyttet til selskapets søknad om en visningskonsesjon for oppdrett. Samtidig gir formannskapet sin støtte til Salmars søknad.

Måsøval fiskoppdrett har varslet mulig søksmål mot kommunen, blant annet med henvisning til at man i den første intensjonsavtalen har brutt konkurransereglene. I dagens møte spurte arvid Hammernes (V) om man var trygg på at man i den reviderte avtalen ikke brøt regelverket for offentlig anskaffelser. Fungerende rådmann Sten Røvik svarte slik:

- Noen garanti kan vi ikke gi. Men denne avtalen er i alle fall vesentlig forbedret.

Til tross for denne usikkerheten, valgte et enstemmig formannskap å gjøre vedtak som støtter seg på den reviderte intensjonsvatelen.

Vedtaket er som følger:

1) Frøya kommune ser positivt på alle henvendelser som gir en positiv samfunnsutvikling til beste for Frøyas befolkning og næringsliv.

2) Frøya kommune støtter søknaden til Salmar ASA  og Salmar farming AS gjennom vedlagt revidert intensjonsavtale, datert 02.07.13 og forelagt formannskapet 09.07.13.

Denne støtten innebærer ingen eksklusivitet mot en søker, som denne gang er Salmar.

Frøya kommune står fritt og selvstendig til å vurderer også andre interessenter som ønsker å gå inn i et samarbeid når det gjelder Frøya kultur og kompetansesenter.

3) En eventuell avtale forelegges formannskapet og kommunestyret for godkjenning.

Bakgrunn: Saken som ble en kattepine for politikerne