I mars i år begynte Statens vegvesen å regulere strekningen Snilldalssæter-Berg på fv. 714, et av delprosjektene på utbedringen av Lakseveien. I forbindelse med reguleringa har Statens Vegvesen fått laget et utkast til ny veitrase på strekningen i form av en video, og gir nå lokalavisa Hitra-Frøya tillatelse til å vise denne.

Bli med på "bilturen": Start video ved å klikke på hovedbildet

Prosjektet innebærer bygging av ny vei og utbedring av eksisterende vei mellom Snilldalssæter og Bergkrysset, inkludert ny vei utenom Krokstadøra (se kart på det lille bildet). Strekningen er omtrent sju kilometer, opplyser veivesenet. På videoen "kjører" du fra Snilldalssæter i retning utover mot øyregionen.