Frøya kommune har sagt ja til å ta i mot 15 flyktninger i 2014.  Formannskapet skal torsdag behandle en rapport fra arbeidsgruppa som har sett på hvordan kommunen må forberede seg på at folkene kommer.

Arbeidsgruppa, ved leder Elin Reppe, mener at bosetting av flyktninger må skje i sentrumsnært område, med maks avstand av tre kilometer fra Sistranda, da de aller fleste mangler førerkort.

Har ingen ledige boliger

Frøya kommune har ingen ledige boliger innenfor det området, og det vil bli for dyrt for flyktningene å leie på det private markedet. Det betyr at kommunen må bygge flere boliger, konkluderer arbeidsgruppa med.

Med utgangspunkt i to familier og ti enslige flyktinger mener arbeidsgruppa at det trengs henholdsvis to boliger med minimum to soverom, og ti mindre boligenheter. Kommunen har fra før vedtatt å bygge åtte utleieboliger, og arbeidsgruppen foreslår å utvide denne utbyggingen.

Viktig med tidlig norskopplæring

De mener også at det er viktig at kommunen har nødvendig ressurser på plass før flyktningene kommer. Blant annet norsklærer, flyktingkoordinator og programveileder med til sammen tre årsverk i de to første årene.

Disse ressursene er også viktige å få på plass slik at flyktningene tidlig får gode nok norskkunnskaper til å arbeide.