- Hvorfor skal vi bruke seks millioner kroner på kaia i Bogøyvær for å tilpasse slik at ferja skal gå inn der med skoleelever. Bogøyvær er et samfunn som ikke har bruk for ferja, men som burde blitt betjent av kombibåten, sa Turid Berget i dagens kommunestyre.

I saken om opprustning av kaianleggene i Frøya, var det blant annet lagt inn ei opprustning på Bogøya til seks millioner. Teknisk sjef orienterte at årsaken er at fylkeskommunen/ Atb mener kaia ikke er forsvarlig i forhold til at ferja skal anløpe. Og at grunnen til at man ikke setter inn kombibåten til de få anløpene som ferja brukes til Bogøya, i følge Atb skyldes at man da ikke får rutene til å gå opp.

- Jeg kjøper ikke Atbs forklaringer. Dette er nemlig det faste svaret de gir, når det kommer fornuftige innspill fra øyrekka. Et rutetilbud skal være dynamisk. Jeg mener vi kan vise at vi kan spare penger der det kan spares, og gi et signal til fylket og Atb at man i stedet bør bruke penger på ruteproduksjon.

Turid Berget mener at Bogøya er den egentlige taper med dagens rutetilbud, og at man må presse på for at kombibåten blir den som brukes dit,  stedet for at ferja f.eks brukes til å skysse skoleelevene heim fra Mausund.

Arvid Hammernes (V) var skeptisk til forslaget om at kommunen ikke vil bruke seks millioner på Bogøya, da han mente det var for bombastisk. Hvis man ikke klarer å gjøre om rutene, men fortsatt må bruke ferja til Bogøya, må man ta investeringene som kreves.

Men flertallet likte Bergets forslag.

- Det er en kjempeutfordring å få gehør hos Atb. Vi må stille motkrav, og synliggjøre hvordan man kan få et bedre tilbud, sa ordfører Berit Flåmo.

- Jeg mener dette er en grei anledning til å gi Atb en utfordring, sa Kristin Reppe Storø (Ap)

Ellers vedtok kommunestyret forslaget til investeringer i kaianlegg slik det var lagt fram, med en liten endring i forhold til Sauøya. Der ønsker man nå å i tillegg å se på et forslag fra Sauøy velforening, som har utformet et billigere forslag til hvordan kaia kan utbedres.