Hitra formannskap vedtok  tirsdag å bevilge sju millioner kroner til ny hurtigbåtterminal i Vikan Nord i Fillan. Bevilgningen skal dekke bygging av flytekai med venterom, toaletter, parkeringsplasser og snuplass for buss, og forankring med landfester. Terminalen skal være endepunkt for den nye hurtigbåtruten Fillan- Brekstad - Trondheim, som kom i drift fra nyttår.

- Håper folk benytter seg av ruten

- Nå håper jeg folk benytter seg av den nye hurtigbåtruten, som gir en utmerket mulighet til å reise til både Brekstad og Trondheim i forbindelse med jobb, reise og kulturtilbud, mente ordfører Ole Haugen.

- Jeg ser mer for meg at ruten blir viktig i forhold til pendling til Brekstad i forbindelse med den nye kampflybasen, mente Eldbjørg Broholm.

- Og ikke minst gir det en mulighet til å ta båten for å ta tidligflyet fra Ørland til Oslo, sa varaordfører Per Ervik.

Saken går som melding til kommunestyret, da formannskapet fant det nødvendig å gjøre vedtak snarest mulig for å rekke frister knyttet til anbud og kontrahering av flytekaien.

Fra Gammel-Fillan inntil videre

Terminalen skal være klar til å betjene de nye hurtigbåtene som etter planen skal være i drift utpå vårparten.  Inntil da går den gamle typen hurtigbåter fra den gamle hurtigbåtterminalen i Gammel-Fillan.

Rutetidene er avgang Fillan 05.30 og 20.30 mandag til torsdag, med retur fra Trondheim 19.20 og 21.35.

Fredag er det avgang Fillan 05.30 og retur fra Trondheim 20.15.

Lørdag er det avgang Fillan 07.45 med retur fra Trondheim 21.30

Søndag er det avgang 09.45, med retur fra Trondheim 20.30